A- A+
Về việc tiếp nhận giáo viên vào trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2019-2020
08/05/2019 332

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, hằng năm nhằm tuyển chọn và bổ sung vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu những giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thông báo việc tiếp nhận bổ sung giáo viên vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2019-2020 như sau:


I. Đối tượng.

Giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT trong và ngoài tỉnh An Giang có nguyện vọng chuyển đến công tác tại trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu của tỉnh An Giang.

II. Nhu cầu tiếp nhận.

Vị trí giáo viên giảng dạy:

- Môn Địa lý: 01;                                    -

- Môn Toán: 02;

- Môn Tiếng Anh: 01.

 III. Điều kiện tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn:

a) Đã được tuyển dụng vào ngành giáo dục và đào tạo, có thâm niên giảng dạy trường THPT ít nhất 05 năm (kể cả năm thông báo tiếp nhận);

b) Được đánh giá, xếp loại Khá trở lên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong suốt quá trình công tác;

c) Được đánh giá xếp loại viên chức từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên  năm liền kề năm thông báo tiếp nhận;

d) Đã từng đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;

đ) Đã từng được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi;

e) Ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy;

g) Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh đạt trình độ A2* trở lên (Tiếng Anh theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc cho Việt Nam và cơ sở đủ điều kiện do Bộ GDĐT quy định cấp chứng chỉ).

Nếu chưa có chứng chỉ ngoại ngữ nêu trên giáo viên được tạm thay thế bằng chứng chỉ B tiếng Anh thực hành hoặc tương đương và có cam kết bổ sung sau khi được tiếp nhận.

h) Tuổi đời không quá 40 tuổi đối với nữ, không quá 45 tuổi đối với nam;

i) Không bị kỷ luật trong suốt quá trình công tác;

k) Không đang trong thời gian xem xét để xử lý kỷ luật.

2. Hồ sơ đăng ký, gồm:

- Đơn xin đăng ký tiếp nhận vào trường THPT chuyên TNH (theo mẫu) có chữ ký của Hiệu trưởng đơn vị đang công tác xác nhận các điều kiện, tiêu chuẩn theo thẩm quyền;

- Bản sao các loại hồ sơ minh chứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nêu trên.

3. Thời gian nhận hồ sơ và nơi nhận hồ sơ

- Thời gian thu nhận hồ sơ : từ  ngày thông báo đến hết ngày 13/05/2019

- Nơi nhận hồ sơ : Văn phòng trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang (số 5b, Tôn Đức Thắng,  phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang- số điện thoại 0296.3 853131)

IV. Quy trình xét tiếp nhận

   Căn cứ nhu cầu giáo viên nêu tại mục II, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng xét tiếp nhận, quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Xem xét hồ sơ

Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu thu nhận hồ sơ, kiểm tra và chỉ tiếp nhận những hồ sơ có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nêu trên. Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo và niêm yết tại đơn vị cho người nộp hồ sơ biết (chậm nhất 15/5/2019)

Bước 2: Tổ chức xét chọn.

Tất cả những người có hồ sơ được chọn phải tham gia sát hạch thông qua thực hành.

- Mỗi người sẽ thực hành dạy 01 tiết dạy tự chọn (do cá nhân đăng ký trong phạm vi quy định) và 01 tiết dạy do Hội đồng xét chọn bắt buộc. Bài dạy tự chọn và bắt buộc thuộc chương trình nâng cao khối lớp 10 hoặc 11. Mỗi tiết dạy được chấm theo thang điểm 100.

- Điểm xét chọn là tổng điểm của 02 tiết dạy.

- Đối với môn có nhiều chỉ tiêu, người được chọn là người có tổng điểm 02 bài dạy (trong đó không có tiết dạy chấm dưới 50 điểm) xếp theo thứ tự từ cao đến thấp chọn đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu trường hợp chỉ tiêu cuối cùng có 02 người bằng điểm thì ưu tiên người có trình độ thạc sĩ, nếu tiêu chuẩn này cũng trùng nhau thì Giám đốc Sở GDĐT sẽ quyết định người được tiếp nhận.

- Đối với môn có 01 chỉ tiêu thì người được chọn là người có tổng điểm 02 bài dạy cao nhất (trong đó không có tiết dạy chấm dưới 50 điểm) .

* Trường hợp môn có số người dự tuyển ít hơn số chỉ tiêu, người tham dự tuyển vẫn phải tham gia sát hạch và lựa chọn như trên.

- Hội đồng xét chọn sẽ xếp thời khóa biểu thực hành giảng dạy trên lớp với học sinh lớp chuyên trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

- Thời gian sát hạch dự kiến chậm nhất 20/5/2019

-  Thành phần sát hạch xét chọn do Giám đốc Sở GDĐT quyết định gồm: cán bộ phòng GD Trung học & GD Thường xuyên Sở GDĐT; giáo viên cốt cán các môn có nhu cầu tiếp nhận của trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu; giáo viên dạy giỏi, giáo viên có năng lực chuyên môn tốt; thành viên Hội đồng bộ môn.

Phòng Tổ chức cán bộ


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
04 /HD-SGDĐT
08/03/2019

Hướng dẫn Tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020

10 /HD-SGDĐT
14/05/2019

Hướng dẫn tổ chức công tác ra đề - in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

08/HD-SGDĐT
07/05/2019

Hướng dẫn Sinh hoạt hè 2019

694 /SGDĐT-CTTT
06/05/2019

Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

08/2019/TT-BGDĐT
02/05/2019

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập

625 /SGDĐT-CTTT
24/04/2019

Công văn triển khai thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

45/KH-SGDĐT
17/04/2019

Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trong các cơ sở giáo dục năm 2019

547/SGDĐT-CTTT
16/04/2019

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác phổ cập bơi phòng, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh

544 /SGDĐT-CTTT
16/04/2019

Tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

43 /KH-SGDĐT
10/04/2019

Kế hoạch thực hiện công Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180