A- A+
Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012 - 2013
04/07/2012 17495

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu tuyển dụng viên chức các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm GDTX năm học 2012 - 2013 như sau:


(File đính kèm)

Tập tin đính kèm
BBT Theo TCCB


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180