A- A+
Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 15/7/2013)
15/07/2013 30734

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2013 - 2014 như sau:


(File đính kèm)
Phòng TCCB


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180