A- A+
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015
13/05/2014 22856

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Căn cứ Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015.


A. Nguyên tắc tuyển dụng

1. Đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng trong tuyển dụng;

2. Có nhu cầu công tác, giảng dạy ở các trường, cơ sở giáo dục công lập;

3. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục tuyển dụng;

4. Phải đạt tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học của ngạch đăng ký tuyển dụng.

5. Kết hợp 2 hình thức tuyển dụng (thi tuyển và xét tuyển):

5.1. Xét tuyển: bao gồm:

a) Giáo viên mầm non, giáo viên Tiểu học (kể cả các môn chuyên biệt) và nhân viên trường học.

b) Giáo viên THCS, THPT khi số lượng đăng ký dự tuyển bằng hoặc thấp hơn nhu cầu tuyển dụng.

5.2. Thi tuyển: Khi có số lượng đăng ký dự tuyển ngạch giáo viên THCS, THPT cao hơn chỉ tiêu tuyển dụng.

Lưu ý:

- Trong năm học 2014-2015, chỉ tuyển dụng giáo viên thuộc các chuyên ngành sư phạm: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Thể dục, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ (công nghiệp, nông nghiệp).

- Chỉ tiêu tuyển dụng được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố chung theo đơn vị trường học, cơ sở giáo dục công lập trước ngày quy định thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển.

- Phân cấp tuyển dụng

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng viên chức mầm non, Tiểu học và THCS thuộc các đơn vị công lập được phân cấp quản lý.

+ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang, trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang, các trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, THPT Tân Châu, THPT Chu Văn An và THPT Nguyễn Hữu Cảnh được tuyển dụng viên chức thuộc đơn vị mình. Riêng trường THPT chuyên Thọai Ngọc Hầu không tuyển dụng mới mà chỉ tuyển dụng giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT đủ tiêu chuẩn vào trường chuyên.

+ Các trường, cơ sở giáo dục được phân cấp tuyển nhân viên trường học (trừ nhân viên thiết bị).

B. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú ở An Giang.

2. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên, tính đến năm tuyển dụng;

3. Có đủ sức khỏe, đảm bảo công tác lâu dài và không mắc bệnh truyền nhiễm, không bị dị tật, không nói ngọng, nói lắp…;

4. Đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (phải có bằng tốt nghiệp):

4.1. Giáo viên Mầm non: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học sư phạm mầm non.

4.2 Giáo viên phổ thông:

a) Tiểu học: Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm chuyên ngành giáo dục tiểu học và các chuyên ngành sư phạm có liên quan (âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, tiếng Anh, tin học) trở lên. Ưu tiên tuyển tốt nghiệp đại học sư phạm.

b) Trung học cơ sở: Sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm.

c) Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Giáo dục thường xuyên: Sinh viên tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên.

4.3. Nhân viên trường học: Đạt trình độ tối thiểu như sau:

a) Kế toán: Đạt trình độ trung cấp kế toán.

b) Thủ quỹ: Đạt trình độ sơ cấp kế toán.

c) Văn thư: Đạt trình độ trung cấp văn thư lưu trữ.

 

d) Thư viện: Đạt trình độ trung cấp thư viện.

e) Y tế trường học: Đạt trình độ Trung cấp y tế.

g) Thiết bị trường học: Đạt trình độ như quy định đối với giáo viên các cấp học (Tiểu học đạt trình độ tối thiểu trung cấp; THCS đạt trình độ tối thiểu Cao đẳng; THPT, TCCN, GDTX đạt trình độ tối thiểu đại học).

Ngoài yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với từng vị trí việc làm, người dự tuyển có trình độ đại học sư phạm hoặc trình độ đại học khác (đối với vị trí việc làm là nhân viên) phải có thêm chứng chỉ A ngoại ngữ và chứng chỉ A tin học.

Lưu ý:

Không tuyển dụng lại đối tượng đã được trúng tuyển vào ngành giáo dục trước đây mà không nhận nhiệm sở, hoặc bỏ việc, thôi việc không có lý do chính đáng và những người đã nghỉ việc quá 5 năm.

C. Hồ sơ dự tuyển: Gồm:

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu 1);

+ Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của công an địa phương hoặc của trường đào tạo trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai (mẫu 2);

+ Phiếu kê khai nhập dữ liệu đăng ký dự tuyển (mẫu 3);

+ Đơn xin điều chỉnh hồ sơ dự tuyển (mẫu 4)

+ Bản photo giấy khai sinh;

+ Bản photo văn bằng tốt nghiệp về học vấn, chuyên môn, kèm theo bảng điểm toàn khóa. Nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp thì phải có giấy xác nhận tốt nghiệp do trường đào tạo cấp. Riêng đối với người dự tuyển có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ thì phải nộp thêm bản photo bằng tốt nghiệp đại học sư phạm.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng);

+ Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

+ Bản photo hộ khẩu;

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh …, nếu có);

+ Kèm theo 01 ảnh màu cở 4 x 6 (đựng trong 1 phong bì nhỏ, ghi đầy đủ chi tiết họ, tên, ngày tháng năm sinh vào mặt sau tấm ảnh);

Tất cả hồ sơ được xếp và kẹp lại theo thứ tự trên cho vào phong bì (23cm x 30cm).

Thí sinh có thể tải các biểu mẫu được đăng trên Website để làm hồ sơ dự tuyển.

D. Nội dung và hình thức tuyển dụng

I. Thi tuyển

1. Hình thức tổ chức thi tuyển

Được tổ chức thi thống nhất chung cho toàn tỉnh, theo phân cấp sau:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển viên chức đăng ký các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển viên chức đăng ký các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các đơn vị được phân cấp tuyển dụng tổ chức thi tuyển viên chức đăng ký tại đơn vị mình.

2. Nội dung thi tuyển

2.1. Thi kiến thức chung

Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết về ngành giáo dục và đào tạo. Thời gian làm bài 120 phút, hệ số 1, theo thang điểm 100. Nội dung phần thi kiến thức chung, gồm:

a) Luật Giáo dục

b) Luật viên chức

c) Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

d) Điều lệ trường phổ thông, Quy chế tổ chức và hoạt động trường TCCN, trung tâm giáo dục thường xuyên;

e) Chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

g) Quy định đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

h) Quy chế đánh giá, xếp lọai học sinh THCS và THPT.

2.2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

a) Thi viết: soạn giáo án phù hợp với vị trí việc làm đã đăng ký. Thời gian làm bài 120 phút, hệ số 1. Thí sinh được phép mang theo sách giáo khoa, sách giáo viên và chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông (3 loại) để tham khảo làm bài. Ngoài 3 tài liệu nêu trên, tuyệt đối không được mang bất kỳ tài liệu nào khác vào phòng thi.

Soạn giáo án được giới hạn, như sau:

STT

Môn

Giới hạn đề thi

THCS

THPT

01

Ngữ văn

Lớp 7

Lớp 11

02

Lịch sử

Lớp 8

Lớp 11

03

Địa lý

Lớp 7

Lớp 10

04

Giáo dục công dân

Lớp 8

Lớp 10

05

Tiếng Anh

Lớp 6

Lớp 10

06

Toán

Lớp 8

Lớp 10

07

Vật lý

Lớp 8

Lớp 10

08

Hóa học

Lớp 8

Lớp 11

09

Sinh vật

Lớp 8

Lớp 10

10

Tin học

Lớp 8

Lớp 11

11

Thể dục

Lớp 6

Lớp 10

12

GD Quốc phòng và an ninh

X

Lớp 10

13

Công nghệ (Công nghiệp)

Lớp 8

Lớp 11

14

Công nghệ (Nông nghiệp)

Lớp 7

Lớp 10

15

Âm nhạc

Lớp 7

x

16

Mỹ thuật

Lớp 6

x

b) Thi thực hành: Thi giảng dạy 1 tiết, thời gian 45 phút, theo thang điểm 100 và được tính hệ số 2. Sở quy định cụ thể như sau:

b1) Thí sinh được chọn và đăng ký bài dạy trong phạm vi 4 tuần đầu (đối với các môn từ 3 tiết/tuần trở lên) và 6 tuần đầu (đối với các môn dưới 3 tiết/tuần) theo chương trình các lớp (lớp 6, 7, 8 hoặc lớp 10, 11). Thí sinh không được đăng ký tiết ôn tập, tiết kiểm tra và tiết dạy tiếp theo. Thí sinh ghi chính xác tên bài dạy và tiết dạy theo phân phối chương trình.

b2) Thống nhất tổ chức tiết dạy bình thường (không dạy giáo án điện tử).

b3) Thí sinh chuẩn bị 3 bản giáo án (2 bản gửi cho 2 giám khảo khi vào phòng thi). Giáo án không được ghi họ, tên, chữ ký của thí sinh hoặc bất kỳ dấu hiệu nào trong bài soạn mà chỉ ghi mã số thí sinh ở đầu góc trái trang 1. (Mã số: ……..) sau khi vào phòng chờ.

b4) Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo quy định của Hội đồng tuyển dụng. Thí sinh phải có mặt ở phòng chờ trước 15 phút để lên lớp giảng dạy. Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo lịch thi cụ thể đối với thí sinh.

b5) Thí sinh phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên để cán bộ phòng chờ kiểm tra, đối chiếu trước khi vào phòng thi giảng dạy.

Lưu ý:

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề thi kiến thức chung và soạn giáo án thống nhất trong toàn tỉnh. Từ năm học sau, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị được phân cấp tuyển dụng sẽ tự ra đề thi theo nội dung mà Sở đã quy định.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đầy đủ các bài thi theo quy định, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm của đơn vị đã được thông báo tuyển dụng.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng, thì người có tổng số điểm bài thi giảng dạy và soạn giáo án cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm bài thi giảng dạy và soạn giáo án bằng điểm nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ.

Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định sau khi tham khảo đề xuất của Hội đồng tuyển dụng theo hình thức biểu quyết theo đa số.

II. Xét tuyển

1. Hình thức, nội dung tổ chức xét tuyển

Các đối tượng thuộc diện xét tuyển sẽ qua kỳ kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn (nếu có số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu tuyển dụng) và xem xét kết quả học tập của thí sinh.

- Tổ chức phỏng vấn: Thí sinh sẽ bắt thăm và trả lời 1 câu hỏi trước 2 giám khảo. Thí sinh có thời gian chuẩn bị đề cương trả lời câu hỏi sau khi bắt thăm khoảng 10 phút và trình bày câu hỏi không quá 10 phút.

Khi vào phòng phỏng vấn, thí sinh chỉ nộp cho giám khảo Mã số thí sinh (do cán bộ phòng chờ phát cho thí sinh) và về ngồi đúng vị trí để chuẩn bị đề cương trả lời. Thí sinh không được tiết lộ bất cứ chi tiết nào về hộ tịch của mình cho giám khảo.

- Nội dung sát hạch bao gồm kiến thức, hiểu biết về đường lối, chủ trương phát triển giáo dục, nghiệp vụ chuyên môn có liên quan đến vị trí việc làm; thái độ, động cơ của thí sinh khi lựa chọn vị trí tuyển dụng; hiểu biết về tâm sinh lý học sinh, khả năng ứng xử và giải quyết tình huống sư phạm; đồng thời, cũng để xem xét, đánh giá về phong thái, tác phong sư phạm, phát âm, dị tật, khả năng giao tiếp của người dự tuyển.

Lưu ý:

- Các trường hợp số lượng đăng ký thấp hơn hoặc bằng chỉ tiêu tuyển dụng sẽ giao cho Thủ trưởng đơn vị sử dụng xem xét, đánh giá về khả năng phát âm, dị tật, khả năng giao tiếp của thí sinh để có đề xuất cụ thể với Hội đồng tuyển dụng trước khi ban hành quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.

- Riêng nhân viên trường học (trừ nhân viên thiết bị), các trường, cơ sở giáo dục tổ chức xét tuyển theo đúng quy định. Thủ trưởng các đơn vị gửi hồ sơ xin dự tuyển, kèm theo thủ tục xét tuyển (Quyết định thành lập tổ kiểm tra, sát hạch, biên bản xét tuyển và danh sách trúng tuyển) về Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý.   

2. Điểm xét tuyển bao gồm:

- Kết quả học tập toàn khóa được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

Lưu ý:

+ Nếu trong bảng điểm có 2 loại điểm (thang điểm 4 và thang điểm 10), thì Sở sẽ lấy điểm theo thang điểm 10. Nếu chỉ có thang điểm 4 thì sẽ quy đổi ra thang điểm 10 trước khi quy đổi theo thang điểm 100.

+ Nếu không có bảng điểm thì sẽ lấy điểm thấp nhất theo xếp loại tốt nghiệp. Thí dụ: xếp loại tốt nghiệp trung bình thì điểm học tập toàn khóa là 5,0 điểm.

- Điểm phỏng vấn: được đánh giá theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

3. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện:

- Có điểm học tập và điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có tổng số điểm học tập và điểm phỏng vấn (đã tính hệ số) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên được nêu ở phần thi tuyển. Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định sau khi tham khảo ý kiến đề xuất của Hội đồng tuyển dụng.

III. Xét tuyển đặc cách

Những người tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng (đã tốt nghiệp đại học sư phạm) và đạt yêu cầu phỏng vấn thì được Hội đồng tuyển dụng đề nghị trúng tuyển đặc cách. Nếu có từ 2 người cùng chuyên ngành trở lên đăng ký dự tuyển ở cùng đơn vị (vượt nhu cầu tuyển dụng) thì áp dụng phương thức xét tuyển đối với người dự tuyển có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

IV. Phúc khảo

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả điểm thi tuyển (phần kiến thức chung, soạn giáo án) người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo. Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban phúc khảo để tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Căn cứ kết quả phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng viên chức công bố kết quả phúc khảo để người dự tuyển biết.

E. Phí dự tuyển

Mức phí dự tuyển là 200.000 đồng/hồ sơ.

G. Tổ chức tuyển dụng

1. Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức được UBND Tỉnh phê duyệt, Sở thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo An Giang trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo (http: angiang.edu.vn) trong tháng 5/2014.

2. Tiến hành xây dựng kế hoạch tuyển dụng:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo trình UBND huyện, thị, thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GDĐT và báo cáo về Sở trước 15/6/2014.

- Các trường, cơ sở giáo dục được phân cấp tuyển dụng trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch tuyển dụng trước 01/6/2014.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu tuyển dụng: Chậm nhất 30/6/2014.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đăng ký vị trí việc làm là giáo viên và nhân viên thiết bị: Từ 01/7/2014 đến 12/7/2014 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, trừ ngày chủ nhật (Sáng từ 7giờ 30 đến 10giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

Riêng hồ sơ dự tuyển đăng ký vị trí việc làm là nhân viên trường học (trừ nhân viên thiết bị) sẽ do các trường, cơ sở giáo dục trực tiếp nhận và xét tuyển.

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở chuyển hồ sơ dự tuyển của nhân viên trường học (trừ nhân viên thiết bị) về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/7/2014.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo nhập, xử lý và thông báo kết quả đăng ký dự tuyển trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo để người dự tuyển biết, xin điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp (người dự tuyển được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần), kết thúc vào ngày 20/7/2014. Lịch công bố và xin điều chỉnh nguyện vọng được quy định, như sau:

Lần

Ngày công bố trên Website

Ngày nhận phiếu điều chỉnh

Thứ nhất

Ngày 15/7/2014

Ngày 16/7/2014

Thứ hai

Ngày 17/7/2014

Ngày 18/7/2014

Thứ ba

Ngày 19/7/2014

Ngày 20/7/2014

Lưu ý:

Thí sinh xin điều chỉnh nguyện vọng phải liên hệ trực tiếp với cán bộ nhận hồ sơ tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh để kiểm tra, đối chiếu trước khi nhận phiếu điều chỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển toàn bộ hồ sơ, dữ liệu và phí dự tuyển về các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị được phân cấp tuyển dụng, trước 25/7/2014.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản quy định cụ thể lịch thi phần kiến thức chung, thi sọan giáo án, thi giảng dạy và thi phỏng vấn (đối tượng xét tuyển) vào tuần cuối tháng 7/2014 để các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị được phân cấp tuyển dụng chuẩn bị các điều kiện chu đáo để tổ chức thi an toàn và thí sinh biết để chấp hành và thực hiện nghiêm túc.

8. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm:

- Tiếp nhận và ký hợp đồng lần đầu, phân công viên chức hướng dẫn tập sự.

- Hướng dẫn, yêu cầu viên chức mới được tuyển dụng lập hồ sơ theo đúng quy định.

-  Tổ chức theo dõi, kiểm tra, xem xét, quyết định bổ nhiệm ngạch (nếu đảm bảo yêu cầu tập sự) hoặc ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc (nếu không đạt được yêu cầu tập sự).

Trên đây là thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo An Giang năm học 2014-2015. Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở phổ biến rộng rãi thông báo này để các ứng viên biết và thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ, xin phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) để được giải thích, tư vấn thêm, bằng các hình thức:

- Điện thoại: 0763.857795 hoặc 0763.954191.

                   - Email: phongtccb@angiang.edu.vn.

Tập tin đính kèm
Phòng TCCB


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
1210/KHLT-SVHTTDL-SGDĐT
24/06/2019

Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ XI năm 2019

1188 /SGDĐT-CTTT
05/07/2019

Phát động hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ XI năm 2019

933
29/05/2019

V/v định mức công tác phí và thủ tục thanh toán Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

1009/SGDĐT-CTTT
07/06/2019

Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2019

991 /SGDĐT-CTTT
05/06/2019

Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường

990/SGDĐT-CTTT
05/06/2019

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục

863 /SGDĐT-CTTT
24/05/2019

Thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện, hoạt động Tiếp sức mùa thi – Hè năm 2019

538/QLCL-QLVBCC
20/05/2019

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ừng dụng CNTT

09/HD-SGDĐT
09/05/2019

Thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông

821SGDĐT-CTTT
21/05/2019

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5-2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180