A- A+
Thông báo về việc nhận lại hồ sơ thi tiếng Anh A2- Khóa ngày 12/3/2017
02/03/2017 702

Do số lượng đăng ký chưa đủ để tổ chức thi kiểm tra tại An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến thí sinh đăng ký dự kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh A2 như sau:


1. Nếu thí sinh muốn chuyển hồ sơ thi tại Cần Thơ:

+ Thí sinh báo về Phòng Tổ chức Cán bộ. Số điện thoại: 0763.857795 để Phòng thực hiện thủ tục chuyển hồ sơ, lệ phí thi của thí sinh về Hội đồng thi tổ chức tại Cần Thơ.

+ Thí sinh tự liên hệ Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ trường Đại học Cần Thơ để biết ngày, giờ và địa điểm tổ chức thi. Số điện thoại: 0710.3872295

+ Thí sinh liên hệ Phòng Kế hoạch-Tài chính để nhận lại tiền thừa.

2. Nếu thí sinh không muốn dự thi tại Cần Thơ :

+ Liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ để nhận lại hồ sơ.

+ Liên hệ Phòng Kế hoạch-Tài chính nhận lại kinh phí dự thi.

3. Hạn cuối thí sinh liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ: Thứ Ba, ngày 07/3/2017.

Thúy Hằng - Sưu tầm Theo Phòng TCCB


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180