A- A+
Thông báo về việc nhận lại hồ sơ thi tiếng Anh A2- Khóa ngày 12/3/2017
02/03/2017 694

Do số lượng đăng ký chưa đủ để tổ chức thi kiểm tra tại An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến thí sinh đăng ký dự kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh A2 như sau:


1. Nếu thí sinh muốn chuyển hồ sơ thi tại Cần Thơ:

+ Thí sinh báo về Phòng Tổ chức Cán bộ. Số điện thoại: 0763.857795 để Phòng thực hiện thủ tục chuyển hồ sơ, lệ phí thi của thí sinh về Hội đồng thi tổ chức tại Cần Thơ.

+ Thí sinh tự liên hệ Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ trường Đại học Cần Thơ để biết ngày, giờ và địa điểm tổ chức thi. Số điện thoại: 0710.3872295

+ Thí sinh liên hệ Phòng Kế hoạch-Tài chính để nhận lại tiền thừa.

2. Nếu thí sinh không muốn dự thi tại Cần Thơ :

+ Liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ để nhận lại hồ sơ.

+ Liên hệ Phòng Kế hoạch-Tài chính nhận lại kinh phí dự thi.

3. Hạn cuối thí sinh liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ: Thứ Ba, ngày 07/3/2017.

Thúy Hằng - Sưu tầm Theo Phòng TCCB


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
117/QD-SGDĐT
29/01/2018

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Trang bị Video hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô – đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

3885/QĐ-UBND
28/12/2017

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo

355/QĐ-UBND
13/02/2018

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nưóc ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo

239/SGDĐT-GDTrH-GDTX
13/02/2018

Tổ chức góp ý cho dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục

01/HD-SGDĐT
05/02/2018

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

15 /TB-SGDĐT
05/02/2018

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 28 và hội thao giáo dục Quốc phòng – An ninh lần thứ 3 năm học 2017 - 2018

155/SGDĐT-CNTTTVTB
29/01/2018

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, khai thác thiết bị dạy học của các phòng học bộ môn

20 /KH-SGDĐT
30/01/2018

Kế hoạch thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục

12 /KH-SGDĐT
17/01/2018

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

18 /KH-SGDĐT
30/12/2018

Kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang năm học 2018-2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180