A- A+
Về việc thuyên chuyển, tiếp nhận giáo viên vào trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu
15/03/2017 1206

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;


Hằng năm, nhằm tuyển chọn và bổ sung vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu những giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thông báo việc thuyên chuyển, tiếp nhận giáo viên vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2017-2018 như sau:

Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm.


Tập tin đính kèm
Thúy Hằng Theo 30/TB-SGDĐT


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180