A- A+
Kết quả thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh khóa ngày 22/4/2017
08/05/2017 2747

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh khóa ngày 22/4/2017 như sau:


1. Điểm chuẩn đạt giải:

STT

Môn thi

Điểm chuẩn

Số thí sinh đạt giải /

Tổng số dự thi

Tỉ lệ %

1

Toán

10.00 / 20.00

35 / 124

28.22

2

Tin học

10.50 / 20.00

23 / 72

31.94

3

Vật lý

12.50 / 25.00

33 / 121

27.27

4

Hóa học

16.50 / 25.00

38 / 114

33.33

5

Sinh học

12.50 / 25.00

37 / 131

28.24

6

Tiếng Anh

10.00 / 20.00

39 / 116

33.62

7

Lịch sử

11.50 / 20.00

45 / 146

30.82

8

Địa lý

10.00 / 20.00

41 / 144

28.47

9

Ngữ Văn

11.00 / 20.00

42 / 157

26.75

CỘNG CHUNG

333 / 1.125

29.60

Chi tiết trong tệp đính kèm./.

Phòng GD Chuyên nghiệp và Khảo thí - Kiểm định CLGD


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180