A- A+
Thông báo mời thầu Gói thầu số 06: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn tin học cho các điểm trường năm 2017.
02/06/2017 622

Dự án: Mua sắm thiết bị phòng bộ môn tin học cho các điểm trường trung học trên địa bàn tỉnh An Giang


Nội dung chi tiết mời xem thông báo đính kèm.

Thúy Hằng


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180