A- A+
Vê việc thay đổi thời gian gửi bài dự thi “Viết về người thầy”
02/08/2017 837

Sở GDĐT An Giang vừa ban hành công văn số 1173 /SGDĐT-VP ngày 31 tháng 7 năm 2017 V/v thay đổi thời gian gửi bài dự thi “Viết về người thầy”


Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ngô Thị Kim Phụng Theo VPS


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180