Hôm nay, ngày 27 tháng 09 năm 2016
Quê hương Việt Nam
Đóng

 

 
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 

 
Phòng QL thư viện - Thiết bị dạy học và CNTT
Đóng


  PHÒNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN - THIẾT BỊ DẠY HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------oo00oo--------I. Chức năng - Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc sở quản lý nhà nước chuyên sâu về thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; thư viện trường học; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo.

Phòng Thư viện-Thiết bị và Công nghệ thông tin có các nhiệm vụ sau đây:

11.1.  Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu với Giám đốc trong việc xây dựng, trình các văn bản có liên quan đến lĩnh vực công tác thư viện trường học, thiết bị dạy   học, đồ chơi trẻ em và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo với cấp có thẩm quyền;

11.2. Giúp Giám đốc sở hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động thư viện, thiết bị dạy học, thiết bị công nghệ thông tin và đồ chơi trẻ em đã được ban hành;

11.3. Trên cơ sở đề xuất các Phòng chuyên môn, Phòng Thư viện-Thiết bị và Công nghệ thông tin tổng hợp kế hoạch mua sắm trang bị thiết bị dạy-học, đồ chơi trẻ em, thiết bị công nghệ thông tin, sách, các phần mềm cho các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo trình Giám đốc Sở phê duyệt;

11.4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị, cơ sở giáo dục và đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành, quản lý trường học. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử của Sở; xây dựng hệ thống thông tin, liên lạc, kết nối mạng giáo dục được phân công đảm trách;

11.5. Phối hợp với các phòng chuyên môn kiểm tra, đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn phòng học bộ môn, thư viện, thiết bị, đồ chơi trẻ em đảm bảo phù hợp với yêu cầu giáo dục và tâm sinh lý lứa tuổi trẻ em;

11.6. Hướng dẫn sử dụng, khai thác các phần mềm phục vụ quản lý, giảng dạy và hướng dẫn bảo trì, bảo quản, khai thác sử dụng thiết bị dạy học, thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục;

11.7. Chủ trì, phối hợp với các Phòng liên quan tổ chức thẩm định và đề nghị Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo công nhận thư viện trường học, phòng học bộ môn đạt chuẩn;

11.8. Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn, tổ chức thi cán bộ thư viện giỏi các trường, cơ sở giáo dục theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

11.9.  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng các yêu cầu kỹ thuật cho các gói thầu và hồ sơ mời thầu liên quan đến thiết bị trường học, thiết bị công nghệ thông tin và đồ chơi trẻ em;

11.10. Làm đầu mối các nội dung hoạt động sau đây:

- Công nhận thư viện, phòng học bộ môn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                   - Tổng hợp kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sác do các phòng chuyên môn đề xuất, trình Ban Giám đốc phê duyệt;
II. Liên hệ
 
STT Email
Điện thoại Fax
Ghi chú
1  phongtvtbcntt.@angiang.edu.vn 0763. 859605    
         

Thông tin chuyên đề
Đóng

 
 
 
 
Giải toán trên máy tính
 
Tin mới
Đóng
 
Đóng
Lượt truy cập
Đóng
Người dùng online:
Khách: 2

Lượt truy cập:
In Ấn  

Bản quyền 2009 thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Địa chỉ:Số 12 - Lê Triệu Kiết - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3852578 , Fax: 076.3857798
Email: banbientap@angiang.edu.vn