A- A+
Kế hoạch liên ngành phối hợp tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XI (2018-2019)
15/03/2018 547

Kế hoạch liên ngành phối hợp tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XI (2018-2019)


Nội dung chi tiết xem Kế hoạch 04/KH-BTCHT, ngày 07/3/2018 đính kèm.


Tập tin đính kèm
Thúy Hằng Theo Kế hoạch 04/KH-BTCHT, ngày 07/3/2018


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180