A- A+
Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018
18/03/2018 762

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018


Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Phòng GD Chuyên nghiệp và Khảo thí - Kiểm định CLGD Theo Bộ GDĐT (https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2338)


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180