A- A+
V/v lập danh sách tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019
16/04/2019 1577

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị lập các danh sách công chức, viên chức (gọi chung CBQL và GV ) tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:


1. Lp danh sách CBQL, GV không tham gia k thi ( Mu s 1)

 CBQL, GV không tham gia kỳ thi gồm:

a) Có cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng (gi chung là người thân) dự thi tại Hội đồng thi của tỉnh An Giang năm 2019.

b) Đang trong thời gian tập sự hoặc hợp đồng làm việc có thời hạn.

c) Đang nghỉ hộ sản; đang điều trị bệnh dài hạn trong thời điểm tổ chức kỳ thi.

d)Trực tiếp nuôi dưỡng cha, mẹ ruột, cha, mẹ chồng (v) già yếu; con nhỏ không người chăm sóc trong thời điểm tổ chức kỳ thi.

đ) Nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hoặc đang mang thai.

e) Đang trong thời gian xem xét kỷ luật; đang thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, nếu trong đơn vị có những trường hợp khó khăn khác thủ trưởng đơn vị xem xét bổ sung vào danh sách và ghi rõ lý do đề nghị không tham gia để Sở xem xét thêm. Cần xem xét kỹ việc đề xuất không tham gia kỳ thi đối với giáo viên chấm thi môn tự luận.

2. Lp danh sách CBQL,GV tham gia k thi

2.1. Danh sách tham gia coi thi ( Mu 2)

Lập danh sách tất cả CBQL,GV không thuộc đối tượng nêu tại mục 1. Danh sách lập theo trình tự: CBQL, GV (lập theo bộ môn).

2.2. Danh sách tham gia chấm thi.(chung Mu 2)

Lập danh sách tất cả CBQL, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn. 

* Lưu ý:

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 của tỉnh An Giang số lượng thí sinh dự thi và số phòng thi có tăng nhiều so với kỳ thi năm 2018. Vì vậy, khi lập danh sách CBQL,GV thuộc các trường hợp thuộc mục 1, thủ trưởng đơn vị cần rà soát thật kỹ, nắm thông tin chính xác có xác minh và chiụ trách nhiệm về danh sách gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo nếu có sai sót hoặc không chính xác.

Các danh sách được lập phải công khai tại đơn vị trước khi gửi về Sở theo quy định. Thời gian gửi các danh sách về Sở trước ngày 20/04/2019 gửi 01 bản in có chữ ký của thủ trưởng đơn vị và đóng dấu và 01 bản qua hộp thư email của Phòng Tổ chức cán bộ.

Từ khi danh sách được gửi về Sở đến khi kỳ thi diễn ra, nếu có trường hợp đột xuất có lý do chính đáng không thể tham gia coi hoặc chấm thi, đề nghị Thủ trưởng đơn vị báo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng TCCB) bằng văn bản để kịp thời xử lý.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn thêm./.

Phòng GD Chuyên nghiệp và Khảo thí - Kiểm định CLGD


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
1210/KHLT-SVHTTDL-SGDĐT
24/06/2019

Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ XI năm 2019

1188 /SGDĐT-CTTT
05/07/2019

Phát động hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ XI năm 2019

933
29/05/2019

V/v định mức công tác phí và thủ tục thanh toán Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

1009/SGDĐT-CTTT
07/06/2019

Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2019

991 /SGDĐT-CTTT
05/06/2019

Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường

990/SGDĐT-CTTT
05/06/2019

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục

863 /SGDĐT-CTTT
24/05/2019

Thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện, hoạt động Tiếp sức mùa thi – Hè năm 2019

538/QLCL-QLVBCC
20/05/2019

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ừng dụng CNTT

09/HD-SGDĐT
09/05/2019

Thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông

821SGDĐT-CTTT
21/05/2019

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5-2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180