A- A+
V/v lập danh sách tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019
16/04/2019 178

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị lập các danh sách công chức, viên chức (gọi chung CBQL và GV ) tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:


1. Lp danh sách CBQL, GV không tham gia k thi ( Mu s 1)

 CBQL, GV không tham gia kỳ thi gồm:

a) Có cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng (gi chung là người thân) dự thi tại Hội đồng thi của tỉnh An Giang năm 2019.

b) Đang trong thời gian tập sự hoặc hợp đồng làm việc có thời hạn.

c) Đang nghỉ hộ sản; đang điều trị bệnh dài hạn trong thời điểm tổ chức kỳ thi.

d)Trực tiếp nuôi dưỡng cha, mẹ ruột, cha, mẹ chồng (v) già yếu; con nhỏ không người chăm sóc trong thời điểm tổ chức kỳ thi.

đ) Nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hoặc đang mang thai.

e) Đang trong thời gian xem xét kỷ luật; đang thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, nếu trong đơn vị có những trường hợp khó khăn khác thủ trưởng đơn vị xem xét bổ sung vào danh sách và ghi rõ lý do đề nghị không tham gia để Sở xem xét thêm. Cần xem xét kỹ việc đề xuất không tham gia kỳ thi đối với giáo viên chấm thi môn tự luận.

2. Lp danh sách CBQL,GV tham gia k thi

2.1. Danh sách tham gia coi thi ( Mu 2)

Lập danh sách tất cả CBQL,GV không thuộc đối tượng nêu tại mục 1. Danh sách lập theo trình tự: CBQL, GV (lập theo bộ môn).

2.2. Danh sách tham gia chấm thi.(chung Mu 2)

Lập danh sách tất cả CBQL, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn. 

* Lưu ý:

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 của tỉnh An Giang số lượng thí sinh dự thi và số phòng thi có tăng nhiều so với kỳ thi năm 2018. Vì vậy, khi lập danh sách CBQL,GV thuộc các trường hợp thuộc mục 1, thủ trưởng đơn vị cần rà soát thật kỹ, nắm thông tin chính xác có xác minh và chiụ trách nhiệm về danh sách gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo nếu có sai sót hoặc không chính xác.

Các danh sách được lập phải công khai tại đơn vị trước khi gửi về Sở theo quy định. Thời gian gửi các danh sách về Sở trước ngày 20/04/2019 gửi 01 bản in có chữ ký của thủ trưởng đơn vị và đóng dấu và 01 bản qua hộp thư email của Phòng Tổ chức cán bộ.

Từ khi danh sách được gửi về Sở đến khi kỳ thi diễn ra, nếu có trường hợp đột xuất có lý do chính đáng không thể tham gia coi hoặc chấm thi, đề nghị Thủ trưởng đơn vị báo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng TCCB) bằng văn bản để kịp thời xử lý.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn thêm./.

Phòng GD Chuyên nghiệp và Khảo thí - Kiểm định CLGD


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
04 /HD-SGDĐT
08/03/2019

Hướng dẫn Tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020

10 /HD-SGDĐT
14/05/2019

Hướng dẫn tổ chức công tác ra đề - in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

08/HD-SGDĐT
07/05/2019

Hướng dẫn Sinh hoạt hè 2019

694 /SGDĐT-CTTT
06/05/2019

Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

08/2019/TT-BGDĐT
02/05/2019

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập

625 /SGDĐT-CTTT
24/04/2019

Công văn triển khai thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

45/KH-SGDĐT
17/04/2019

Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trong các cơ sở giáo dục năm 2019

547/SGDĐT-CTTT
16/04/2019

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác phổ cập bơi phòng, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh

544 /SGDĐT-CTTT
16/04/2019

Tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

43 /KH-SGDĐT
10/04/2019

Kế hoạch thực hiện công Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2019

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180