Tuesday, 05/07/2022 - 03:48|
 • Bạch Việt Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Email:
   bvanh@angiang.gov.vn
 • Văn Thu Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   vtphuong@angiang.gov.vn
 • Lê Chí Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   lchuy@angiang.gov.vn
 • Đinh Văn Liếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán sự
  • Email:
   dvlieu@angiang.gov.vn
Thống kê
Hôm nay : 280
Hôm qua : 2.936
Năm 2022 : 606.937