Friday, 05/03/2021 - 14:00|
 • Kế hoạch phòng chống tham nhũng
  | chungnb | 583 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếp công dân
  | chungnb | 481 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Tình hình triển khai nhiệm vụ thanh tra 2018
  | 562 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Chương trình công tác năm học 2018-2019
  | 610 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác năm học 2017-2018
  | 389 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BC kinh tế xã hội 6 tháng
  | 455 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo chính thức năm học 2017-2018
  | 409 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Công khai đường dây nóng
  | 416 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Số liệu báo cáo tổng kết năm học 2016-2017
  | 495 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018
  | 474 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Các chỉ tiêu phát triển giáo dục
  | 534 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đầu tư xây dựng CSVC trường học năm học 2015-2016
  | 406 lượt tải | 1 file đính kèm
Thống kê
Hôm nay : 823
Năm 2021 : 84.412
Nội dung đang được cập nhật.