Thursday, 26/11/2020 - 19:43|
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Những kết quả đạt được từ Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020 của ngành giáo dục và đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai, chỉ đạo đến từng cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình phát triển thanh niên lồng ghép vào các Chương trình, Đề án, hoạt động giáo dục khác có liên quan, làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra; sử dụng đúng mục đích ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội ủng hộ cho các hoạt động giáo dục tại đơn vị.

Chương trình phát triển thanh niên trong trường học có một ý nghĩa rất quan trọng, hướng đến xây dựng, giáo dục thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp trong lao động và trong cuộc sống. Bên cạnh đó, còn nhằm cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, dần hình thành một lớp thanh niên ưu tú, kế tục và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương trong đấu tranh, năng động và sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện thành công Chương trình phát triển thanh niên, nhiều trường đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, phòng ngừa bạo lực trong trường học, tuyên truyền phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, chấp hành an toàn giao thông. Ngoài ra, các trường còn thành lập "Tổ tư vấn hỗ trợ hình thành kỹ năng sống cho học sinh", các lớp thành lập nhóm tư vấn, giải quyết những nội dung nhỏ trực tiếp trong khả năng, làm cầu nối giữa học sinh với Tổ tư vấn của trường.

                                 (Ảnh: Phan Hữu Nghiêm - THCS Chu Văn An, thị xã Tân Châu)

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện chương trình công tác giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong từng năm học triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị và địa phương; hàng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm Công tác Đoàn – Đội và công tác thanh niên ở các cấp đủ tiêu chuẩn theo Quy chế cán bộ Đoàn – Đội; thực hiện chính sách khuyến khích, thu hút và bồi dưỡng cán bộ trẻ, giỏi làm cán bộ Đoàn – Đội.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo còn phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện kế hoạch số 51/KH-SGDĐT ngày 24/4/2019 về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trong toàn ngành giáo dục và trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó hướng dẫn các cơ sở giáo dục đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, nâng cao hiểu biết của học sinh Trung học phổ thông về các ngành, nghề trong xã hội hiện nay, giúp học sinh có thái độ đúng đắn trước vấn đề lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường.

                               (Ảnh: Hồ Trung Hiếu - THPT Châu Văn Liêm)

Nhiều đơn vị trường học đã trang bị thêm sách, tài liệu, ấn phẩm, phục vụ công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhà trường, giáo viên đối với công tác khởi nghiệp học sinh, lồng ghép các chuyên đề về khởi nghiệp vào các môn học như: Hướng nghiệp, Công nghệ, Giáo dục công dân,… hoặc các hoạt động ngoại khóa; tuyên truyền dưới cờ về “cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”; tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại doanh nghiệp, làng nghề tạo điều kiện cho học sinh được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức, chấm chọn và Tổng kết, trao giải cho cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, hội thi Sáng tại Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh giúp cho hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ của ngành đã đi vào nề nếp, ngày càng thu hút sự tham gia của học sinh, trở thành một sân chơi sáng tạo đầy trí tuệ, giúp các em phát huy tiềm năng, định hướng nghề nghiệp cho tương tai; Chất lượng sản phẩm khoa học – công nghệ của học sinh qua từng năm được nâng lên rõ rệt, số lượng thí sinh nhỏ tuổi (cấp tiểu học) tăng và được quan tâm nhiều hơn, tạo tiền đề phát triển năng lực tư duy, sáng tạo cho các cấp học về sau.

          (Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang)

Sở Giáo dục và Đào tạo đã luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; giúp các em được phát triển toàn diện, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, có ý thức chấp hành pháp luật, có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích; đồng thời, nâng cao nhận thức trong toàn đơn vị về các hoạt động đổi mới giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu của xã hội, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi nhằm giảm thiểu bạo lực học đường thực hiện tốt Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.

Mặt khác, ngành giáo dục còn quan tâm đến việc tăng cường các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ trực tuyến cho các cấp học và các trang thiết bị tối thiểu để triển khai hoạt động dạy và học ngoại ngữ đáp ứng mục tiêu đào tạo chung, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hội nhập quốc tế thông qua việc hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong giáo dục trung học, tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Từ đó, thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học, khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật của mình, tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương trong tỉnh, hướng tới việc tham gia cuộc thi cấp quốc gia có chất lượng.

  (Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang)

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai lồng ghép thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người vào các kế hoạch, hướng dẫn, chương trình, Đề án của ngành; triển khai các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách khác liên quan đến học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong độ tuổi thanh niên, đảm bảo cho thanh niên được hưởng các quyền lợi liên quan; đồng thời, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho lực lượng cán bộ, giáo viên trẻ, tạo nguồn cán bộ hàng năm cho ngành và địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện việc tuyển chọn, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp vị trí, việc làm và chuẩn hóa các chức danh, thực hiện chính sách cho giáo viên đồng bộ ở hầu hết các cơ sở giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh niên các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành giáo dục và đào tạo luôn quan tâm thực hiện đầy đủ mục tiêu giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, năng lực tự học, kỹ năng thực hành, phương pháp tư duy khoa học cho thanh niên, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống của học sinh, cán bộ, giáo viên, động cơ thái độ học tập giúp học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trong sáng, tự giác nổ lực học tập. Xây dựng trường học thật sự là môi trường thân thiện, giúp học sinh, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

                     (Ảnh: Hồ Trung Hiếu - THPT Châu Văn Liêm)

Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020 đã kết thúc với nhiều kết quả tốt đẹp và ý nghĩa cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Dù vậy, ngành giáo dục và đào tạo vẫn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục phát huy kết quả đã đạt được từ Chương trình giúp cho công tác quản lý nhà nước về thanh niên ngày càng chất lượng, trình độ văn hóa và năng lực nghề nghiệp của thanh niên ngày được nâng cao. Ngành cũng đã quy hoạch, bổ nhiệm nhiều cán bộ trẻ vào chức danh lãnh đạo, quản lý; từ đó, tạo được sự gắn kết giữa thanh niên với cấp quản lý; thanh niên được chăm lo, bảo vệ nguồn lợi chính đáng và thấy được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với xã hội. Duy trì các hoạt động trong Chương trình phát triển thanh niên sẽ giúp cho học sinh yêu thích đến trường, tiếp tục xây dựng ước mơ học tập để có tương lai tốt đẹp; xây dựng được ý thức tình nguyện vì cộng đồng, năng động và sáng tạo hơn; các em sẽ biết yêu quê hương, đất nước bằng những hành động đúng đắn, không bị kích động, lôi kéo, có lòng nhân ái, biết kính trọng, lễ phép, thương yêu ông, bà, cha, mẹ, người thân trong gia đình; biết giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.


Tác giả: Bảo Trân - Sở GDĐT AG
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 1.374
Năm 2020 : 774.184