Sunday, 17/01/2021 - 08:01|
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở (THCS) năm học 2019 – 2020

Ngày 12/9/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang ban hành Kế hoạch số 123/KH-SGDĐT về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2019 – 2020; theo đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp huyện (bao gồm huyện, thị xã, thành phố) sẽ do các Phòng GDĐT hướng dẫn trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế tại các địa phương. Riêng Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2019-2020 do Sở GDĐT tổ chức được tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 07-08/3/2020, căn cứ vào kết quả chấm thi để công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đối tượng dự thi là những học sinh đang học lớp 9 tại các trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh An Giang năm học 2019-2020. Riêng môn Tin học, mở rộng cho học sinh lớp 8 có thể tham gia dự thi. Mỗi học sinh chỉ đăng ký dự thi một môn.

Về điều kiện dự thi, căn cứ vào kết quả học tập học kỳ I - năm học 2019-2020: hạnh kiểm xếp loại tốt và học lực từ khá trở lên; điểm trung bình của môn học mà học sinh đăng ký dự thi đạt từ 8,0 trở lên; riêng điểm trung bình môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh của học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp huyện chỉ yêu cầu từ 7,0 trở lên. Thí sinh dự thi môn Tin học, nếu không có điểm trung bình môn Tin học có thể lấy điểm trung bình môn Toán để thay thế. Đối với học sinh theo học mô hình trường học mới, căn cứ vào kết quả kiểm tra đánh giá về Phẩm chất và Năng lực từ mức “Đạt” trở lên và điểm trung bình của môn học mà học sinh đăng ký dự thi đạt từ 8,0 trở lên”, đồng thời học sinh phải có tên trong danh sách đội tuyển dự thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2019-2020 do Trưởng phòng GDĐT/Hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học ra Quyết định.

Về môn thi, bao gồm các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Giáo dục công dân (GDCD).

Về  hình thức làm bài thi, mỗi thí sinh làm một bài thi viết dưới dạng tự luận hoàn toàn trên giấy làm bài do Hội đồng coi thi cung cấp. Riêng môn tiếng Anh bài thi được làm với hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm, thí sinh làm bài trực tiếp trên đề thi, đề thi có nội dung nghe hiểu từ 15 đến 20 phút. Môn Tin học thí sinh làm bài lập trình trên máy vi tính. Ngoài ra, các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học có thêm bài thi thực hành; môn tiếng Anh có thêm bài thi nói.

Về thời gian làm bài thi, bài thi viết và bài thi lập trình trên máy vi tính (môn Tin học): 150 phút; bài thi thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học: 60 phút; bài thi nói môn tiếng Anh: 05 phút chuẩn bị và 05 phút vừa nói và ghi âm.

Về nội dung, phạm vi đề thi, đề thi được ra trong chương trình toàn cấp THCS, chủ yếu là chương trình lớp 8, 9; nội dung có nâng cao theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Sở GDĐT ra đề thi và hướng dẫn chấm thi. Đề thi được ra theo thang điểm 20 và được in đến từng thí sinh. Riêng thang điểm môn tiếng Anh: bài viết 18/20 điểm, bài nói 02/20 điểm. Thang điểm bài thi thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học: 05 điểm/bài.

Về số lượng đội tuyển dự thi, mỗi phòng GDĐT thành lập 01 (một) đội tuyển dự thi tối đa 08 thí sinh/môn hoặc 80 thí sinh/các môn. Riêng Phòng GDĐT Long Xuyên, Châu Đốc tối đa 12 thí sinh/môn hoặc 120 thí sinh/các môn; Phòng GDĐT Tân Châu tối đa 10 thí sinh/môn hoặc 100 thí sinh/các môn. Trường phổ thông có nhiều cấp học thành lập 01 (một) đội tuyển dự thi tối đa 02 thí sinh/môn hoặc 20 thí sinh/các môn. Riêng Trường Phổ thông thực hành sư phạm An Giang tối đa 03 thí sinh/môn hoặc 30 thí sinh/các môn.

Về cơ cấu giải thưởng, chỉ xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) theo từng môn thi với tỷ lệ: tổng số giải, từ Khuyến khích trở lên, không vượt quá 40% số thí sinh dự thi; trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải. Điểm tối thiểu của giải Khuyến khích phải đạt không được thấp hơn điểm trung bình của tổng điểm tối đa các bài thi/môn. Học sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh được công nhận là học sinh giỏi cấp tỉnh và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành./.


Tác giả: Quốc Khanh - Sở GDĐT An Giang
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 122
Năm 2021 : 20.359