Thursday, 07/07/2022 - 12:13|
Số hiệu:
1718/KH-SGDĐT
Ngày ban hành:
03/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
1773/SGDĐT-GDTrH-GDTX
Ngày ban hành:
03/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
1869/SGDĐT-GDTrH-GDTX
Ngày ban hành:
03/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
1978/SGDĐT-GDTrH-GDTX
Ngày ban hành:
03/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
1906/SGDĐT-GDTrH-GDTX
Ngày ban hành:
03/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
1202/SGDĐT-GDTrH-GDTX
Ngày ban hành:
05/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
1021/SGDĐT-GDTrH. GDTX
Ngày ban hành:
18/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
hướng dẫn tổ chức dạy học và khảo sát chất lượng, kiểm tra cuối kỳ II đối với GDPT- GDTX cấp THCS, THPT năm học 2021-2022
Ngày ban hành:
13/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.016
Hôm qua : 2.535
Năm 2022 : 613.086