Saturday, 25/06/2022 - 23:21|
Số hiệu:
1202/SGDĐT-GDTrH-GDTX
Ngày ban hành:
05/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
1021/SGDĐT-GDTrH. GDTX
Ngày ban hành:
18/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
hướng dẫn tổ chức dạy học và khảo sát chất lượng, kiểm tra cuối kỳ II đối với GDPT- GDTX cấp THCS, THPT năm học 2021-2022
Ngày ban hành:
13/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
Hoạt động Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tháng 01 năm 2022
Ngày ban hành:
13/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
91/SGDĐT-GDTrH.GDTX
Ngày ban hành:
13/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
783/SGDĐT-GDTrH.GDTX
Ngày ban hành:
13/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
875/KH-SGDĐT
Ngày ban hành:
13/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 2.466
Hôm qua : 3.613
Năm 2022 : 580.123