Thursday, 06/05/2021 - 20:34|
An Giang: Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với một số địa phương về phòng, chống dịch COVID-19

An Giang: Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với một số địa phương về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: (07/09/2020)   Lượt xem: 238
An Giang triển khai thực hiện Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực ...
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tại cuộc họp về bàn biện pháp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tại cuộc họp về bàn biện pháp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới

Ngày đăng: (12/08/2020)   Lượt xem: 294
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tại cuộc họp về bàn biện pháp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới
Thống kê
Hôm nay : 1.407
Năm 2021 : 186.141
Số hiệu:
1083/UBND-KGVX
Ngày ban hành:
14/10/2020
Ngày hiệu lực:
14/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
2062 /SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành:
06/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
782/UBND-KGVX
Ngày ban hành:
27/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
1832/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành:
14/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực