Thursday, 06/05/2021 - 20:34|
 • Báo cáo chính thức khai giảng năm học 2018-2019
  | 630 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019
  | 656 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018
  | 451 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDQP-AN
  | 410 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  | 583 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019
  | 434 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn lập Kế hoạch phát triển năm học 2018- 2019
  | 484 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2017-2018
  | 434 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDTX năm học 2017-2018
  | 469 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018
  | 617 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Thống kê số liệu các kỳ thi năm học 2015-2016, 2016-2017
  | 654 lượt tải | 0 file đính kèm
Thống kê
Hôm nay : 1.408
Năm 2021 : 186.142
Nội dung đang được cập nhật.