Thursday, 06/05/2021 - 19:08|
 • Kế hoạch phòng chống tham nhũng
  | chungnb | 640 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếp công dân
  | chungnb | 533 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Tình hình triển khai nhiệm vụ thanh tra 2018
  | 614 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Chương trình công tác năm học 2018-2019
  | 666 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác năm học 2017-2018
  | 441 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BC kinh tế xã hội 6 tháng
  | 506 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo chính thức năm học 2017-2018
  | 462 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Công khai đường dây nóng
  | 468 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Số liệu báo cáo tổng kết năm học 2016-2017
  | 550 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018
  | 530 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Các chỉ tiêu phát triển giáo dục
  | 588 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đầu tư xây dựng CSVC trường học năm học 2015-2016
  | 454 lượt tải | 1 file đính kèm
Thống kê
Hôm nay : 1.323
Năm 2021 : 186.057
Nội dung đang được cập nhật.